Insights Discovery

Mensen en hun prestaties liggen aan de basis van elke succesvolle organisatie. Werken met Insights Discovery helpt mensen om optimaal te presteren door hun meer inzicht te geven in zichzelf. Hierdoor gaan zij gemakkelijker afstemmen op en verbinding maken met anderen. Dit levert een werkomgeving op waarin vernieuwing, creativiteit en productiviteit floreren. Ik werk graag met Insights omdat het een heldere kleurentaal oplevert waar iedereen direct mee uit de voeten kan.

Inzichten die blijven hangen

Insights Discovery gebruikt een kleurentaal die gemakkelijk te begrijpen en te onthouden is. Zo kunnen mensen de terminologie blijven gebruiken in hun dagdagelijks leven. Dit cruciaal op momenten van conflict, nieuwe teamdynamiek of veranderingen in leiderschap.

Hoe werkt het?

Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel dat inzichten aanreikt over onszelf en anderen. Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich; de combinatie van deze vier kleuren maakt ons uniek. De vier kleuren verwijzen naar gedragseigenschappen die we meestal het liefst of gemakkelijkst laten zien.

Dat wat ons irriteert aan de ander
kan leiden tot een beter begrip van onszelf.

Carl Jung

Carl Gustav Jung

Insights Discovery, ontwikkeld begin jaren negentig door Andrew en Andy Lothian, is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Jung ging ervan uit dat elk mens uniek is, maar bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft die hem een bepaalde kijk op situaties geven. Het gedrag dat voortkomt uit deze voorkeuren bepaalt de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven, etcetera. Insights Discovery geeft inzicht in deze persoonlijkheidsvoorkeuren. De methode kan individueel of op een team toegepast worden.

Persoonlijkheidsprofiel

Jung onderscheidt in zijn werk verschillende functies: denken, voelen, gewaarworden en intuïtie, en twee soorten bewustzijnsinstellingen: introversie en extraversie. Door deze met elkaar te verbinden kon Jung uiteindelijk acht persoonlijkheidscombinaties of ‘hoofdtypen’ identificeren. Insights Discovery combineert de vier kwadranten met Jungs acht typen

Op basis hiervan heeft is een instrument ontwikkeld waarin door middel van het invullen van een beperkt aantal vragen (via internet, tijdsinvestering 20 tot 30 minuten) een persoonlijkheidsprofiel van een deelnemer kan worden gemaakt. Het profiel maakt tevens duidelijk wat de plaats van de deelnemer is op het ‘Insights-wiel’ dat afgeleid is van de acht typen.

Team Dynamiek

Bij het werken met een team worden deze individuele scores bij elkaar gebracht in een teamwiel. Dit teamwiel is de basis van de analyse van de teamdynamiek, waarbij uiteraard ook de taakopdracht van het team wordt betrokken. De ervaring leert dat door middel van het teamwiel de kracht van het team goed in beeld kan worden gebracht, maar dat uiteraard ook de risico’s snel zichtbaar zijn. Dit kan worden geplaatst tegen de ervaring van de samenwerking.

Ik ben vanuit Kairos in Motion Insights Discovery geaccrediteerd en een licensed partitioner.
Daarbij volg ik jaarlijks diverse nascholingen vanuit de Insights Academy om steeds mijn kennis actueel te houden.

Klik hier voor meer informatie over Insights Discovery.

Insights Discovery | KAIROS IN MOTION